ความรู้ที่น่าสนใจ

พืชไม่กินปุ๋ย เกิดจากดินได้อย่างไร?

พืชดูดซึมน้ำและธาตุอาหารได้อย่างไร ?

     ขนราก(Root hair) ทำหน้าที่ดูดซึมน้ำ และ ธาตุอาหารให้กับพืช โดยเฉพาะฟอสเฟตซึ่งไม่เคลื่อนตามน้ำในดิน และก่อตัวเป็นอนุภาคที่ไม่ละลายน้ำ ยึดเกาะอยู่กับอนุภาคของดิน หากขนรากยืดไปสัมผัสฟอสเฟตได้โดยตรงจะทำให้พืชดูดซึมฟอสเฟตได้ง่ายขึ้น 

Read more: พืชไม่กินปุ๋ย เกิดจากดินได้อย่างไร?

ความชื้นมีผลต่อเม็ดปุ๋ยอย่างไร ?

ในภาพคือ เครื่องตรวจวัดค่าความชื้น (Moisture Analyzer)
โดยตรวจวัดส่วนประกอบของน้ำในวัสดุที่ต้องการ โดยบอกเป็น "ค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้น"

ทำไมต้องวิเคราะห์ค่าความชื้น ?
เพราะ ปริมาณความชื้นมีผลต่อคุณสมบัติของวัสดุหรือสาร เช่น น้ำหนัก ความหนาแน่น ความแกร่งของสาร สีสัน การนำไฟฟ้า ความหนืด กลิ่น การทำละลาย การระเหิด ฯลฯ

Read more: ความชื้นมีผลต่อเม็ดปุ๋ยอย่างไร ?

ความชื้นมีผลต่อเม็ดปุ๋ยอย่างไร ?

ในภาพคือ เครื่องตรวจวัดค่าความชื้น (Moisture Analyzer)
โดยตรวจวัดส่วนประกอบของน้ำในวัสดุที่ต้องการ โดยบอกเป็น "ค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้น"

ทำไมต้องวิเคราะห์ค่าความชื้น ?
เพราะ ปริมาณความชื้นมีผลต่อคุณสมบัติของวัสดุหรือสาร เช่น น้ำหนัก ความหนาแน่น ความแกร่งของสาร สีสรร การนำไฟฟ้า ความหนืด กลิ่น การทำละลาย การระเหิด ฯลฯ

Read more: ความชื้นมีผลต่อเม็ดปุ๋ยอย่างไร ?

ความสับสนเรื่องปุ๋ยเคมี

ความสับสนและความไขว้เขวในเรื่องของปุ๋ยเคมี

Read more: ความสับสนเรื่องปุ๋ยเคมี

ไคโตซาน ประโยชน์ที่ไม่ควรมองข้าม

ไคโตซาน เป็นสารพื้นฐานตามธรรมชาติภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต มีลักษณะคล้ายเซลลูโลส เป็นสารโพลีเมอร์หรือสายโซ่ยาว ประกอบด้วยหน่วยย่อยของสารเอ็น-อะซิทิลดี-กลูโคซามีน ในโมเลกุลมีองค์ประกอบของธาตุต่าง ๆ เช่น คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน
ทำหน้าที่ ช่วยควบคุมการทำงานของสิ่งมีชีวิตให้เป็นปกติ มีบทบาทในยีนส์ของพืชบางชนิด อีกทั้งมีบทบาทการกระตุ้น และขัดขวางการทำงานของยีนส์ในจุลินทรีย์ และราบางชนิด
สกัดได้จากผนังเซลล์ของจุลินทรีย์ รา เห็ด ฯลฯ และ จากเปลือกนอกของพวกสัตว์มีข้อปล้องในสัตว์บก เช่น แมลง ในสัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้ง ปู ปลาหมึก และในสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง

Read more: ไคโตซาน ประโยชน์ที่ไม่ควรมองข้าม

จุลินทรีย์สำคัญแค่ไหน ?

จุลินทรีย์สำคัญแค่ไหน ?
เมื่อหลายล้านปีก่อนที่โลกถือกำเนิดขึ้น ประกอบด้วยหิน ก้อนกรวด เสียส่วนใหญ่ จุลินทรีย์ทำหน้าที่ในการทำให้หินและก้อนกรวดนั้นผุพังและมีขนาดเล็กลง
จึงก่อกำเนิดดินให้มีปริมาณมากขึ้นตามลำดับ หลังจากนั้นพืชพรรณ และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ จึงกำเนิดจากสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตามมา
จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องมองผ่านกล้องจุลทรรศน์เท่านั้น จุลินทรีย์สามารถพบได้ทุกที่
และทุกสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะดิน น้ำ อากาศ ก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ มีทั้งที่เป็นประโยชน์ และบางประเภทก็เป็นอันตรายต่อ พืช สัตว์ คน ด้วย

Read more: จุลินทรีย์สำคัญแค่ไหน ?

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดลักษณะ ขนาดและข้อความที่แสดงในป้ายของผู้รับใบอนุญาติ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง กำหนดลักษณะ ขนาดของป้าย และข้อความที่แสดงในป้ายของผู้รับใบอนุญาต
ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า ขายปุ๋ย และนำเข้าปุ๋ย
ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘

Read more: ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดลักษณะ ขนาดและข้อความที่แสดงในป้ายของผู้รับใบอนุญาติ

การขออนุญาติขายปุ๋ยติดต่อที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

การขายปุ๋ย โดยไม่มีอนุญาติขายปุ๋ย ถือเป็นความผิตตาม พรบ.ปุ๋ย

Read more: การขออนุญาติขายปุ๋ยติดต่อที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

วิธีปลูกข่าให้มีขนาดใหญ่สมบูรณ์ ลงทุนครั้งเดียวให้ผลตอบแทน 10 ปี

วิธีปลูกข่าให้มีขนาดใหญ่สมบูรณ์ ลงทุนครั้งเดียวให้ผลตอบแทน 10 ปี

เทคนิคการปลูกข่าตั้งแต่เตรียมดิน จนถึงการเก็บเกี่ยว

อ่านบทความคลิ๊กด้านล่าง...
http://kaijeaw.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A...

Read more: วิธีปลูกข่าให้มีขนาดใหญ่สมบูรณ์ ลงทุนครั้งเดียวให้ผลตอบแทน 10 ปี

ขี้ค้างคาว / หินฟอสเฟต / ดินก้นถ้ำ ต่างกันอย่างไร ?

ที่พื้นถ้ำหรือบริเวณรอบ ๆ ถ้ำ จะประกอบไปด้วยสารอินทรีย์เรียงกันเป็นชั้นต่างๆ ตามลำดับดังนี้

Read more: ขี้ค้างคาว / หินฟอสเฟต / ดินก้นถ้ำ ต่างกันอย่างไร ?

TED TALK - โจน จันได (แปลไทย)

TED TALK - โจน จันได (แปลไทย)
วาทะของคนธรรมดา ที่ต้องการกลับไปใช้ชีวิตเรียบง่าย ทำชีวิตให้ง่ายและมีความสุข
คนทุกวันนี้ทำงาน 30 ปี เพื่อให้ได้บ้าน 1 หลัง
คุณโจนทำงานวันละ 2 ชม.เป็นเวลา 3 เดือน ได้บ้าน 1 หลัง
คนเก่งมีล้นโลก แต่ทุกสิ่งเริ่มยากและซับซ้อน มีชีวิตที่ลำบากมากขึ้นเรื่อย ๆ
แต่คุณโจนใช้ชีวิตมีความสุข ทุกอย่างในชีวิตดูเรียบง่าย..

ชมคลิป
https://www.youtube.com/watch?v=i99voe2Ex-g

Read more: TED TALK - โจน จันได (แปลไทย)

พรบ.ปุ๋ยอินทรีย์ คืออะไร ?

#กฎหมายปุ๋ย #พรบปุ๋ยอินทรีย์
มารู้เรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์ และวิธีตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยอย่างไรให้ได้ค่าที่ถูกต้องตามกฎหมายกันดีกว่า ?!?!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
พระราชบัญญัติ
ปุ๋ย
พ.ศ. ๒๕๑๘

Read more: พรบ.ปุ๋ยอินทรีย์ คืออะไร ?

Pages