4 ขั้นตอนสำหรับ ‘ผลิตปุ๋ย’ ในแบรนด์ของตัวเอง

#โรงงานรับ ผลิตปุ๋ย

สวัสดีครับ สำหรับบทความที่จะนำเสนอต่อไปนี้ จะบอกถึงขั้นตอนสำหรับผู้ที่ต้องการ ‘ผลิตปุ๋ย’ ในแบรนด์ของตัวเอง หรือต้องการออกแบบสูตรปุ๋ยเป็นของตัวเอง ว่าการมีแบรนด์ปุ๋ยของตัวเองนั้นง่ายนิดเดียวครับ

การลงทุนในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ต้องทำด้วยความรอบคอบ การหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับการผลิตปุ๋ยก็เช่นกัน เราควรต้องหาโรงงานรับผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน สามารถรับผลิตปุ๋ยได้ตรงความต้องการของเรา และเชื่อถือได้ เพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกที่ควรจะต้องทำเลยก็คือ

1.หาข้อมูลโรงงานรับ ‘ผลิตปุ๋ย’ ที่มีคุณภาพ 

มาตราฐานโรงงานรับผลิตปุ๋ย

   โดยการเลือกดูโรงงานที่มีคุณภาพ ควรดูจาก 5 คุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • เลือกโรงงานรับผลิตปุ๋ยที่สามารถให้คำปรึกษาคุณได้ โรงงานรับผลิตปุ๋ยที่ดีควรที่จะสามารถให้คำปรึกษาเรื่องของต่าง ๆ ให้คุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสูตรปุ๋ย ปริมาณการผลิต การดำเนินเรื่องขึ้นทะเบียนต่าง ๆ
    หรือมีคำแนะนำใดที่คุณสามารถปรับปรุงสูตรให้ดีขึ้นได้บ้างตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
  • เลือกโรงงานที่มีสูตรปุ๋ยที่หลากหลาย โรงงานผลิตปุ๋ยแต่ละแห่งมีเทคโนโลยีและวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยที่แตกต่างกัน โรงงานที่ดีควรผลิตปุ๋ยให้ได้ความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี เชื้อจุลินทรีย์ สารปรับปรุงดิน และสารเสริมประสิทธิภาพชนิดต่าง ๆ
  • เลือกโรงงานที่มีใบอนุญาตการผลิตปุ๋ยและใบรับรองต่าง ๆครบถ้วน เช่น ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมี, ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์,ใบอนุญาตส่งออกปุ๋ย, ใบรับรองมาตรฐาน ISO9001/2015, ISO17025 หรือ ISO14001, รวมถึงใบรับรองอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการรับประกันว่าการผลิตปุ๋ยนั้น จะได้เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
  • เลือกโรงงานที่มีบริการขึ้นทะเบียนปุ๋ยแบบครบวงจรเพื่อความสะดวกสบาย และง่ายต่อการดำเนินการ เพราะการเป็นเจ้าของแบรนด์ปุ๋ยสักแบรนด์ เวลาที่ใช้ไปส่วนใหญ่จะอยู่ตรงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานาน การหาโรงงานที่มีความพร้อมทำให้เราประหยัดเวลาในการเป็นเจ้าของแบรนด์ปุ๋ยได้
  • เลือกโรงงานที่ความซื่อสัตย์ รักษาความลับของลูกค้าเพราะ ข้อมูลของลูกค้า  โรงงานที่ดีจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของให้กับลูกค้ารายอื่นๆ ทั้งในเรื่องสูตรและการตลาด ไม่เปิดเผยหน้าหรือแบรนด์ในสื่อต่าง ๆเพื่อรักษาความลับในการผลิต การเลือกโรงงานที่มีความซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจจะทำให้ข้อมูลของเราไม่รั่วไหล

สามารติดตามต่อได้ที่ Organic Design รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี ในแบรนด์ของคุณเอง

เมื่อเราเลือกโรงงานผลิตปุ๋ยที่มาตรฐานได้แล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ

2.การหาสูตรปุ๋ย หรือนวัตกรรมปุ๋ย เพื่อผลิตปุ๋ยที่เหมาะกับการทำตลาดของท่าน 

   สูตรปุ๋ยในแต่ละสูตรเปรียบเสมือนเอกลักษณ์ที่สำคัญของการผลิตปุ๋ยในแต่ละแบรนด์ การที่เราจะเลือกผลิตปุ๋ยในแต่ละสูตร เราจำเป็นต้องดูความเหมาะสมในหลาย ๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น
1.ตลาดเกี่ยวกับพืชชนิดไหน เช่น พืชไร พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น
2.ช่วงเวลาในการจำหน่าย เพราะพืชแต่ละชนิดมีความต้องการปุ๋ยในแต่ละช่วงแตกต่างกัน
3.นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเปิดตลาด 

   โดยที่ปุ๋ยในแต่ละสูตรต้องผ่านการวิเคราะห์จากห้องแล็บที่ได้มาตราฐาน ISO/IEC 17025 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อที่การผลิตปุ๋ยที่ท่านต้องการจะสามารถเป็นไปได้ และมีคุณภาพมากที่สุด

ผลิตปุ๋ย

ตัวอย่างเช่น หากท่านต้องการใส่สีให้กับปุ๋ยน้ำ หรือยากพัฒนาสูตร ให้ได้เร็วมากขึ้น เราก็สามารถทำได้ (บริการห้องแล็ป)

หลังจากที่เลือกสูตรปุ๋ยที่ต้องการผลิตได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนสำคัญ เพื่อเป็นการการันตีว่า ท่านจะสามารถจำหน่ายปุ๋ยได้หรือไม่ คือ

3.ขึ้นทะเบียนเพื่อผลิตปุ๋ย 

   การขึ้นทะเบียนปุ๋ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการผลิตปุ๋ยเป็นของตัวเอง และเป็นขั้นตอนที่นานที่สุด เพราะหากปุ๋ยของท่านไม่มีทะเบียน ปุ๋ยที่ผลิตออกมาไม่ว่าจะมีมาตรฐานขนาดไหน การจำหน่ายก็จะเป็นการจำหน่ายปุ๋ยเถื่อนในทันที โดยการขึ้นทะเบียนบางครั้งอาจใช้เวลาถึง 2 ปี เลยทีเดียว

   ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนปุ๋ยนั้นจะมีขั้นตอนยิบย่อยในรายละเอียดเช่น ก่อนจะขึ้นทะเบียนปุ๋ยได้ต้องขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อน หรือต้องมีการส่งตรวจค่าวิเคราะห์ปุ๋ยถึงจะสามารถออกทะเบียนให้ได้ เป็นต้น 

(การขึ้นทะเบียนปุ๋ยให้ถูกต้องตามกฎหมาย)

หลังจากที่ปุ๋ยของเรามีทะเบียนที่สามารถจำหน่ายได้อย่างถูกกฎหมายแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนที่เจ้าของแบรนด์ปุ๋ยรอคอยกันแล้ว นั้นก็คือ

4.สั่งโรงงานผลิตปุ๋ยและส่งปุ๋ยถึงมือท่าน

   ในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของทางโรงงานเกือบ 100% ถ้าหากว่าท่านเลือกโรงงานรับผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพ ท่านก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับขั้นตอนนี้ แต่ควรกำหนดเวลาการส่งมอบหรือระยะเวลาในการผลิตให้ชัดเจน รวมถึงการจัดหาขนส่งที่ท่านไว้ใจเพื่อให้แน่ใจว่าในขั้นตอนการขนส่งปุ๋ยนั้นจะไม่เกิดข้อผิดพลาดหรือตกหล่นได้

ขนส่ง โรงงานผลิตปุ๋ย

เห็นไหมครับว่า ขั้นตอนการทำแบรนด์ปุ๋ยของตัวเองนั้น โรงงานจะมีส่วนร่วมมากในหลาย ๆขั้นตอน เพราะฉะนั้นการเลือกโรงงานที่เหมาะสม ตอบโจทย์ และไว้ใจได้ ก็จะช่วยให้ปุ๋ยของท่านออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพที่มากที่สุด 

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ‘ผลิตปุ๋ย’ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line หรือ โทร.0876208888 

One thought on “4 ขั้นตอนสำหรับ ‘ผลิตปุ๋ย’ ในแบรนด์ของตัวเอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *