วิธีดูลักษณะและบทลงโทษสำหรับ ปุ๋ยปลอม

ปุ๋ยปลอม

ในยุคที่ปุ๋ยมีราคาสูงขึ้น มักมีผู้ฉวยโอกาสในการจำหน่ายหรือผลิตปุ๋ยปลอมกันมากขึ้น ซึ่งการ ผลิต ปุ๋ยปลอม นั้นจะมีความผิดทางกฎหมาย อาจได้เสียค่าปรับมากถึง 2 ล้านบาท จำคุกมากสุดถึง 15 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงการจำหน่ายปุ๋ยปลอมนั้น อาจได้เสียค่าปรับมากถึง 4 แสนบาท จำคุกมากสุดถึง 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ดังนั้นเราจึงควรจะต้องศึกษาให้ดีว่า ปุ๋ยที่ได้ชื่อว่าเป็น ปุ๋ยปลอม ที่ไม่ควรผลิตและจำหน่ายนั้น มีอะไรบ้าง

ปุ๋ยเคมีปลอม

 1. ปุ๋ยเคมี หรือ วัตถุทำเทียม ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นปุ๋ยเคมีแท้
 • เช่น ปุ๋ยที่มีการใส่ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธาตุอาหารหลัก จำพวกโดโลไมท์ แล้วใช้คำว่าปุ๋ยเคมีบนหน้ากระสอบในการโฆษณา เป็นต้น
 1. ปุ๋ยเคมีที่แสดงชื่อว่าเป็นปุ๋ยเคมีอื่นซึ่งไม่ตรงกับความจริง
 • เช่น หน้ากระสอบเขียนว่า 46-0-0 แต่ตัวเนื้อปุ๋ย คือ 15-15-15 เป็นต้น
 1. ปุ๋ยเคมี ที่แสดงชื่อ หรือ เครื่องหมายการค้า (โลโก้) ของผู้ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า หรือสถานที่ผลิตไม่ตรงกับความจริง
 • เช่น การใช้เครื่องหมายการค้าที่ขึ้นทะเบียนเพื่อจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ หรือ ใช้ที่อยู่ของโรงงานผลิตปุ๋ยที่ไม่มีอยู่จริง เป็นต้น
 1. ปุ๋ยเคมี ที่แสดงว่าเป็นปุ๋ยเคมีมาตรฐาน หรือเป็นปุ๋ยเคมีตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง
 • เช่น มีการขึ้นทะเบียนว่าเป็นสูตร 15-15-15 แต่มีการผลิตออกมาเป็นสูตรอื่น ๆ เป็นต้น
 1. ปุ๋ยเคมี ที่ผลิตขึ้นโดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองธาตุใดธาตุหนึ่ง ต่ำกว่าร้อยละสิบ ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ หรือที่ระบุไว้บนฉลาก

ปุ๋ยปลอม

ปุ๋ยอินทรีย์ปลอม

 1. วัตถุทำเทียม ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์
 • เช่น การนำพวกวัสดุปลูก หรือส่วนประกอบที่ไม่เกี่ยวข้องมาจำหน่าย โดยติดที่ข้างฉลากหรือกระสอบว่าอินทรีย์ เป็นต้น
 1. ปุ๋ยอินทรีย์ ที่แสดงชื่อว่าเป็นปุ๋ยเคมีอื่นซึ่งไม่ตรงกับความจริง
 • เช่น หน้ากระสอบเขียนว่า 3-1-1 แต่ตัวเนื้อปุ๋ย คือ 1-0.5-0.5 เป็นต้น
 1. ปุ๋ยอินทรีย์ ที่แสดงชื่อ หรือ เครื่องหมายการค้า (โลโก้) ของผู้ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า หรือสถานที่ผลิตไม่ตรงกับความจริง
 • เช่น การใช้เครื่องหมายการค้าที่ขึ้นทะเบียนเพื่อจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ หรือ ใช้ที่อยู่ของโรงงานผลิตปุ๋ยที่ไม่มีอยู่จริง เป็นต้น
 1. ปุ๋ยอินทรีย์ ที่แสดงว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง
 • เช่น มีการขึ้นทะเบียนว่าเป็นสูตร 3-1-1 แต่มีการผลิตออกมาเป็นสูตรอื่น ๆ เป็นต้น
 1. ปุ๋ยอินทรีย์ ที่ผลิตขึ้นโดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองธาตุใดธาตุหนึ่ง ต่ำกว่าร้อยละสิบ ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ หรือที่ระบุไว้บนฉลาก
 • เช่น มีธาตุอาหารที่ไม่ตรงกับฉลากหรือกระสอบ หากมีการนำไปตรวจสอบธาตุอาหาร เป็นต้น

ปุ๋ยปลอม

ปุ๋ยชีวภาพปลอม

 1. ชีวภาพ ที่แสดงชื่อ หรือ เครื่องหมายการค้า (โลโก้) ของผู้ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า หรือสถานที่ผลิตไม่ตรงกับความจริง
 • เช่น การใช้เครื่องหมายการค้าที่ขึ้นทะเบียนเพื่อจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ หรือ ใช้ที่อยู่ของโรงงานผลิตปุ๋ยที่ไม่มีอยู่จริง เป็นต้น
 1. ปุ๋ยชีวภาพ ที่แสดงว่าเป็นปุ๋ยชีวภาพที่ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง
 • เช่น มีการขึ้นทะเบียนว่าเป็นปุ๋ยชีวภาพสูตรมีธาตุอาหาร Ca-Mg ในสูตร แต่มีการผลิตออกมาเป็นสูตรอื่น ๆ เป็นต้น
 1. ปุ๋ยชีวภาพ ที่ผลิตขึ้นโดยมีชนิดของจุลินทรีย์ ไม่ตรงตามที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือที่ระบุไว้บนฉลาก
 • เช่น มีการระบุในฉลากหรือขึ้นทะเบียนว่ามีจุลินทรีย์ EM เป็นส่วนประกอบ แต่เมื่อมีการนำไปตรวจสอบไม่พบจุลินทรีย์ EM เป็นต้น

ปุ๋ยปลอม

(สามารถดูข้อกำหนดสำหรับการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ได้ที่ https://idesignorganic.com/การขึ้นทะเบียนปุ๋ย/  )

 

จะเห็นได้ว่าคำนิยามของ ปุ๋ยปลอม จะไม่ใช่เพียงปุ๋ยที่ไม่สามารถใช้ได้เพียงเท่านั้น แต่ยังหมายถึงปุ๋ยที่วัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน, ปุ๋ยที่ฉลากหรือกระสอบเขียนส่วนประกอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามข้อมูลที่ระบุไว้, ปุ๋ยที่มีสถานที่ผลิตไม่ถูกต้อง รวมถึงเครื่องหมายการค้า (โลโก้) ของปุ๋ยก็สำคัญเช่นกัน

.

เราจึงควรใช้โรงงานผลิตปุ๋ยที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ รวมถึงมีบริการแบบครบวงจร ทั้งการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้า การขึ้นทะเบียนปุ๋ย รวมถึงออกแบบฉลากกและกระสอบ เพื่อลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นหากมีการตรวจสอบ

___________________________________________________________________________________________________________

เรามีบริการให้คำปรึกษา ด้านการออกแบบปุ๋ย ด้านการผลิตปุ๋ย ตามสูตรและปริมาณที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมกับการทำการตลาดที่ลูกค้าต้องการ ผ่านทางช้่องทางออนไลน์

 

ติดต่อสอบถาม การผลิตปุ๋ย เพิ่มเติมได้ที่
​Line@ : @organic.design Line
โทร. 0876208888
Facebook

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *