4 วิธีใช้ปุ๋ย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วิธีใช้ปุ๋ย ให้เกิดประโยชน์

จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยที่มีส่วนประกอบของธาตุอาหารเคมี มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งอุปสรรคการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากประเทศรัสเซีย, การขึ้นราคาวัตถุดิบการผลิตจากประเทศจีน, หรือราคาค่าขนส่งทางเรือที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรไทย หรือผู้ที่ใช้ปุ๋ยเคมีต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อ วิธีใช้ปุ๋ย ของเกษตรกร

 

ด้วยเหตุนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องรู้จักวิธีใช้ปุ๋ยหรือมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างที่เคยใช้ประจำ เพื่อให้ปุ๋ยที่เราใส่ให้กับพืชนั้น เกิดการสูญเสียที่ไม่จำเป็นน้อยที่สุด และได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น

 

เคล็ดลับ วิธีใช้ปุ๋ย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่นำมาฝากเกษตรนั้น มีด้วยกัน 4 อย่าง ดังนี้

  1. ทำการตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการใส่ปุ๋ย

การตรวจวิเคราะห์ดินก่อนนั้น ก็เพื่อตรวจสอบว่าดินที่เราใช้ในการปลูกพืชนั้นมีหรือขาดธาตุอาหารอะไรบ้าง ควรจะต้องเติมธาตุอาหารใดเพื่อให้เหมาะกับชนิดและช่วงเวลาของพืชมากที่สุด ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเลือกสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมได้ และช่วยลดการใส่ปุ๋ยสูตรที่ไม่จำเป็น

  1. ปรับค่า pH ของดินให้อยู่ที่ 6-6.5

ซึ่งค่า pH ในช่วง 6-6.5 นั้นจะเป็นค่าที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชมากที่สุด ในช่วงของค่านี้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้จากทุกชนิด ลดการสูญเสียธาตุอาหารโดยไม่จำเป็น

โดยวิธีการปรับค่า pH ของดินนั้น สามารถทำได้หลากหลายวิธีเช่น หากดินมีสภาพเป็นกรด (มีค่า pH ต่ำกว่า 6) ให้ใช้สารปรับปรุงดิน เช่น โดโลไมท์ กรดฮิวมิค กรดฟูลวิก เป็นต้น หรือหากดินมีสภาพเป็นด่าง (มีค่า pH มากกว่า 7) ก็สามารถใช้วิธีทางธรรมชาติ เช่น การใช้น้ำชะล้างเกลือที่อยู่บนหน้าดินออกไป เป็นต้น

  1. ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยในแต่ละครั้งลง แต่ใส่ให้ถี่มากขึ้น

การลดปริมาณการให้ปุ๋ยในแต่ละครั้งลง จะเป็นการรักษาธาตุอาหาร ในการให้ปุ๋ยแต่ละครั้ง เช่น ไนโตรเจน ที่มักระเหิดหายไปในอากาศได้ เพราะปกติแล้วพืชจะสามารถดูดซึมธาตุอาหารไนโตรเจน ได้เพียง 30% และจำเป็นต้องมีการขุดบริเวณโคนต้นก่อนใส่ปุ๋ย ฝังกลบ พร้อมทั้งให้น้ำโดยทันที เพื่อลดการสูญเสียธาตุอาหารที่หายไปในอากาศ

  1. ใช้สลับกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีในการทดแทน

โดยที่ปุ๋ยอินทรีย์จะมีธาตุอาหารไม่มากเท่าปุ๋ยเคมี แต่จะมีครบ ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ อีกทั้งอินทรียวัตถุจะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพดินให้ร่วนซุยและไม่เป็นกรดมากเกินไป ทำให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีปุ๋ยที่เรียกว่า อินทรีย์เคมี ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับปุ๋ยเคมี และไม่ทำให้ดินเสีย (https://idesignorganic.com/ปุ๋ยอินทรีย์เคมี) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเกษตรกร

.

ในยุคที่ปุ๋ยเคมีมีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ การใช้ปุ๋ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรได้ดีที่สุด

 

___________________________________________________________________________________________________________

เรามีบริการให้คำปรึกษา ด้านการออกแบบปุ๋ย ด้านการผลิตปุ๋ย ตามสูตรและปริมาณที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมกับการทำการตลาดที่ลูกค้าต้องการ ผ่านทางช้่องทางออนไลน์

 

ติดต่อสอบถาม การผลิตปุ๋ย เพิ่มเติมได้ที่
​Line@ : @organic.design Line
โทร. 0876208888
Facebook

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *