ทำไมเราถึงดำรงอยู่ เพราะว่าเรา เป็นที่ไว้ใจได้ และเป็นที่พึ่งพาได้


วิสัยทัศน์

     ” เป็นบริษัทผลิตปุ๋ย ที่ซื่อสัตย์ ให้บริการเป็นเลิศ และได้รับการยอมรับระดับสากล “

พันธกิจ

 • ผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพ มีนวัตกรรม ด้วยความซื่อสัตย์ พร้อมให้บริการที่เป็นเลิศ กับลูกค้าทุกราย
 • ให้คำปรึกษา ส่งเสริมการตลาด พัฒนาสินค้า ให้ลูกค้าสามารถแข่งขันในตลาดได้ และทำธุรกิจปุ๋ยได้อย่างเติบโต มีความมั่นคง เป็นระยะเวลานาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • ส่งมอบสินค้ามีคุณภาพให้กับเกษตรกร ได้ใช้สินค้าที่ดี เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

     คุณเคยประสบปัญหานี้เวลาซื้อปุ๋ยจากโรงงานบ้างไหม? 


 1. ส่งปุ๋ยไม่ทันเวลา ล่าช้า ผิดนัดลูกค้า
 2. รถขนส่งไม่ต้องการมารับปุ๋ยจากโรงงาน เพราะเมื่อถึงฤดูกาลขายใครๆ ก็มาขนปุ๋ยพร้อมๆ กัน ทำให้รถขนส่งของท่านต้องรอคิวการขึ้นปุ๋ยนานหลายชั่วโมง หรือบางครั้งรอนานข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียว
 3. ถุงพลาสติกที่ซ้อนอยู่ในถุงปุ๋ยแตกก่อนจะถึงมือลูกค้า เมื่อลูกค้าเปิดกระสอบแล้วพบว่าถุงพลาสติกข้างในแตกอยู่แล้วเป็นจำนวนมาก
 4. มาตรฐานปุ๋ยลดลง เนื่องจากถุงพลาสติกแตกข้างต้น มีผลทำให้ความชื้นระเหยออก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) ลดค่าลง ทำให้เสี่ยงต่อการตรวจของสารวัตรเกษตร เสี่ยงผิด พ.ร.บ. ปุ๋ย
 5. ลายที่สกรีนบนกระสอบถูกขูดลอกออก เลือนหาย ชำรุด เนื่องจากการใช้สายพานขนปุ๋ย ทำให้กระสอบปุ๋ยขูด กระแทกกับขอบสายพาน ทำให้กระสอบชำรุดเสียหายก่อนถึงมือลูกค้า
 6. เม็ดปุ๋ยแตกเป็นผงจำนวนมาก เพราะการลำเลียงปุ๋ยด้วยสายพานต้องมีการกระแทกจากที่สูง กระสอบแรกๆ ที่ลงก่อนจึงถูกกระแทกมากที่สุด ทำให้เม็ดปุ๋ยแตกเป็นผลก่อนถึงมือลูกค้า
 7. จำนวนกระสอบแบรนด์ของท่านที่ผลิตไว้ฝากไว้กับโรงงาน มีจำนวนน้อยกว่าที่นำเข้าตอนแรกหลายสิบหรือหลายร้อยใบ เนื่องจากมีจำนวนกระสอบเสียระหว่างการขึ้นปุ๋ยด้วยสายพาน และเสียหายจากการโยนกระแทกจำนวนมาก
 8. โรงงานปุ๋ยส่วนใหญ่มักหลีกเลี่ยงไม่กองเก็บปุ๋ยไว้ให้ท่าน แม้ท่านจะโอนเงินล่วงหน้าก็ตาม เนื่องจากการคิดค่าแรงคิดเป็นลูกต่อครั้ง คือ 1) วางปุ๋ยกองเก็บ 2) รับปุ๋ยจากสายพานลงรถของลูกค้า โรงงานต้องเสียค่าแรง 2 ครั้ง แต่ถ้าโรงงานผลิตปุ๋ยสดๆ แล้วใส่สายพานขึ้นรถลูกค้าทันทีโดยไม่ต้องกองเก็บ จะเสียค่าแรงแค่ครั้งเดียว คือ รับปุ๋ยจากสายพานลงรถลูกค้า
 9. เมื่อการกองเก็บปุ๋ยก่อนลูกค้ามารับสินค้าได้ล่วงหน้า ทำให้ลูกค้าลดความเสี่ยงในการส่งปุ๋ยล่าช้าให้กับลูกค้า เนื่องจากเหตุไม่คาดฝันจากการปั้นปุ๋ยสดๆ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร (ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยช่วงฤดูฝน ที่เป็นฤดูกาลขายปุ๋ยดีที่สุดอยู่แล้ว) เครื่องจักรชำรุดกะทันหัน ทำให้คิวรถติดขัดต่อเนื่องไปข้ามวัน ฯลฯ
 10. จำนวนปุ๋ยขาดหรือเกินจำนวนบ่อยครั้ง เนื่องจากการนับผิดพลาด
ปัจจุบันเราแก้ไขปัญหาทั้ง 10 ข้อเรียบร้อยด้วย “พาเลท” ขนปุ๋ยขึ้นลง
ข้อดีคือ ประหยัดเวลา ถนอมสินค้า ส่งมอบปุ๋ยได้ถูกต้อง คุณภาพดี ได้ปุ๋ยราคาถูกลง ฯลฯ
 

ทำไมไม่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงผลิตปุ๋ยทั้งที่ราคาถูก?


เพราะฟืนมีความชื้นอยู่ตัวของมันเอง ทำให้การให้ความร้อนในการอบปุ๋ยอินทรีย์ไม่สม่ำเสมอ

 • เวลาอากาศชื้นในหน้าฝนก็ทำให้อุณหภูมิยิ่งไม่สม่ำเสมอ เพราะความชื้นในฟืนยิ่งสูง ทำให้คุณภาพปุ๋ยแต่ละสูตรที่ต้องการความชื้นต่างกัน ได้คุณภาพไม่ตรงตามที่ต้องการ
 • เราจึงใช้แก๊สในการควบคุมอุณหภูมิในการอบปุ๋ยแทน เพื่อให้ปุ๋ยทุกกระสอบได้คุณภาพ ตามที่เราการันตี และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราไม่ต้องการผลักภาระความเสี่ยงให้กับเจ้าของแบรนด์จะเจอคำต่อว่าของลูกค้า
 • เรามี “พันธะสัญญาอย่างเข้มแข็ง” ว่าเราจะซื่อสัตย์ต่อเจ้าของแบรนด์ทุกท่าน เพราะคุณคือ คนที่สำคัญที่สุดเท่าๆ กับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าปลายทางเช่นกัน

7 เหตุผลทำไมเราผลิตปุ๋ยคุณภาพสูงได้ในราคาถูก?


 1. เราอยู่ในวงการมานานเกือบสิบปี เรามีแหล่งวัตถุดิบที่ดี ราคาถูก
 2. เรารับกำจัดของเสียจากโรงงานผลิตอาหาร ทำให้เรามีวัตถุดิบบางตัวราคาถูกมาก
 3. เราวิจัยและพัฒนาจนมีความรู้ในการเลือกใช้วัตถุดิบทดแทนราคาถูก แต่ให้ผลลัพธ์เท่ากันหรือดีกว่าวัตถุดิบเดิม
 4. เราทดแทนแรงงานด้วยเครื่องจักรจำนวนมาก
 5. เราหมักวัตถุดิบและสกัดอะมิโนเอง ไม่ได้ซื้ออินทรีย์ที่หมักต่อจากโรงงานอื่น ทำให้ควบคุมคุณภาพและราคาวัตถุดิบได้ดีเยี่ยม
 6. เราเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงขึ้น เพื่อทำให้ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตลดลง
 7. เราเปิดประตูสู้ทุกสถานการณ์ เพราะเราคือ “Organic Design”