24/02/2021
การให้ปุ๋ยข้าว

4 วิธีให้ปุ๋ยในต้นข้าวง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้

มาดูการใช้ปุ๋ยของข้าว หนึ่งในพืชเศษฐกิจที่สำคัญของไทย มีพื้นที่ปลูกมาที่สุดในแถบอีสาน อีกทั้งยังเป็นพืชที่มีการส่งออกมากที่สุดอีกด้วย
24/02/2021
ออกแบบปุ๋ย

4 ขั้นตอนให้คุณออกแบบปุ๋ยตัวเองง่ายๆ แค่ทำตามนี้

ใครที่อยากมีแบรนด์ปุ๋ย หรืออยากออกแบบปุ๋ยเป็นของตัวเอง บทความที่อธิบายวิธีการมีปุ๋ยเป็นของตัวเองได้เข้าใจง่า