สารปรับปรุงดินเม็ดสีครีม

🌲🌲🌲#สารปรับสภาพดิน เม็ดสีครีม สารปรับสภาพดินที่มีประโยชน์มากกว่าปรับสภาพดิน 🌲🌲🌲
สารปรับสภาพดิน นวัตกรรมใหม่ ที่นำ #โดโลไมท์ มาผสมกับ #ธาตุอาหารรอง เพื่อเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพืช
ส่วนประกอบ
– โดโลไมท์
– ธาตุอาหารรอง แคลเซียม แมกนีเซียม ซิลิก้า
หมวดหมู่: