สารปรับปรุงดินเคลือบกรดอะมิโน

🌲🌲🌲#สารปรับสภาพดิน ผสม #อะมิโน สารปรับสภาพดินที่สามารถช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี🌲🌲🌲
สารปรับสภาพดิน นวัตกรรมใหม่ ที่นำ #โดโลไมท์ มาผสมกับ #กรดอะมิโน เพื่อช่วยปรับสภาพดินและช่วยในการเจริญเติบโตของพืช
หมวดหมู่: