24/02/2021
ออกแบบปุ๋ย

4 ขั้นตอนให้คุณออกแบบปุ๋ยตัวเองง่ายๆ แค่ทำตามนี้

ใครที่อยากมีแบรนด์ปุ๋ย หรืออยากออกแบบปุ๋ยเป็นของตัวเอง บทความที่อธิบายวิธีการมีปุ๋ยเป็นของตัวเองได้เข้าใจง่า